^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 2013
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 2013

Data powstania: 2013-09-04 10:15
Data modyfikacji: 2013-09-04 09:18

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP 2013

INFORMACJE

Informuję że, zostały sporządzone spisy wyborców w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Spisy są udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7 w godzinach pracy urzędu w pok. nr 10. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego – wzór poniżej.

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców.


Informacja Wójta Gminy Mielec z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 355/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lipca 2013 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lipca 2013 r. o okręgu wyborczym nr 55 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.


Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeniowych na obszarze Gminy Mielec do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy Mielec w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

 


 

Formularze do pobrania:

Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców.


Szczegółowe informacje dotyczące wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Państwowowej Komisji Wyborczej.

Zgodnie z Art. 37 a § 2 Kodeksu Wyborczego informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym udzielają następujące osoby:

- p. Bożena Mazur - sekretarz UG Mielec, tel. (17)7745651, pok. 13;

- p. Marta Drozd - kierownik referatu OA, tel (17)7745635, pok. 10.

 

Odnośnik do treści zamieszczonej na BIP

 
Autor: Sasor Marcin
 
Ilość wyświetleń: 3129
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl