^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Data powstania: 2021-09-21 14:35
Data modyfikacji: 2021-09-21 14:37
Wytworzył: Urząd Gminy Mielec

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

    

 

-  zwołuję -

 

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowościach Podleszany i Książnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 6. Podjęcie uchwaływ sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany uchwały własnej nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie gminy Mielec organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 11. Przyjęcie Apelu w sprawie prac nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

BOGDAN CYGAN

 

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie na stronie transmisji obrad Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.
 

 

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 205
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2021 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl